Powtórka przed maturą – wszystko o inwersji (1)

  Inwersja to bardzo ważne pojęcie w gramatyce języka angielskiego. W tej części omówione zostaną zagadnienia związane z inwersją potrzebne maturzystom zdającym egzamin z języka angielskiego na poziome podstawowym.

   

  1. Inwersja pojawia się w angielskim bardzo często, ponieważ jej podstawowym zastosowaniem jest tworzenie pytań w większości czasów angielskich.
   
  a) Mówiąc o inwersji w zdaniach pytających, mamy na myśli zmianę kolejności podmiotu i czasownika posiłkowego lub modalnego.
   
  ·         He is writing a letter. – Is he writing a letter?
  ·         She was working in the garden? – Was she working in the garden?
  ·         They have finished. – Have they finished?
  ·         You will help me. – Will you help me?
  ·         He has got a car. – Has he got a car?
  ·         I can come. – Can I come?
  ·         We should go. – Should we go?
   
  b) Inwersję stosuje się także w pytaniach przeczących oraz wykrzyknieniach ze słowami how i what.
   
  ·         Isn’t it hot here? – Czyż nie jest tu gorąco?
  ·         How beautifully did she look! – Jak pieknie wyglądała!
  ·         What a wonderful place is Zakopane! – Jakże cudownym miejscem jest Zakopane!
   
   
  2. Inwersja, czyli zamiana kolejności podmiotu i czasownika, występuje, kiedy relacjonujemy czyjąś wypowiedź, pod warunkiem że podmiot nie jest zaimkiem osobowym.
   
  ·         “She went out,” said Mary.
  ·         “What should I do?” he asked.
   
   
  3. Inwersja to również zabieg stylistyczny używany w celu zaakcentowania jakiegoś elementu zdania. Inwersja stylistyczna (lub emfatyczna) polega najczęściej na przesunięciu jednego z elementów na początek zdania i zastosowaniu szyku przestawnego podmiotu i czasownika posiłkowego, tak jak w zdaniach pytających.
   
  a) Należy pamiętać o inwersji po okolicznikach miejsca lub wyrażeniach określających kierunek znajdujących się na początku zdań, których orzeczenie stanowi czasownik be, czasownik wyrażający ruch lub opisujący położenie, np. lie, sit, stand, hang, come, go, walk, fly, swim itp.
   
  ·         Next to the bookshelf was a fireplace. (lub Next to the bookshelf there was a fireplace.)
  ·         In the doorway stood her father.
  ·         Up in the air went the balloon
  ·         Through the town marched the band.
  ·         Here comes the bus!
  ·         There goes my uncle!
   
  Inwersja nie występuje, kiedy orzeczeniem jest czasownik niezwiązany z ruchem ani położeniem, kiedy czasownik określa przysłówek lub gdy podmiotem jest zaimek osobowy. Porównaj:
   
  ·         Outside the church the choir sang. (NIE …sang the choir.)
  ·         Through the town the band marched proudly.
  ·         Here he comes!
   
  b) Inwersja występuje także w krótkich zdaniach powtarzających wypowiedz przedmówcy (tzw. echoing statements), np.
   
  ·         A: I ‘m going home. – B: So am I. (Ja także.)
  ·         A: I don’t like him. – B: Neither/Nor do I. (Ja też nie.)
   
   

  Zagadnienia inwersji emfatycznej wymagane na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (charakterystyczne wyrażenia, po których następuje inwersja oraz inwersja w zdaniach warunkowych) zostaną szerzej omówione w kolejnej części.

   

   

  Komentarze

  Może kolejnym tematem będzie inwersja dla maturzystów zdających rozszerzony angielski??

  Dodaj komentarz

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu englishblog.pl, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926) jest Nextweb Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 26a, 03-964 Warszawa, posiadająca NIP: 9512259071, REGON 141506115, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000311202, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: abi@nextwebmedia.
   

  Najczęściej czytane

  Chipsy ziemniaczane wywodzą się z Nowej Anglii jako odmiana frytek i nie s...
  „Brighton to najchętniej odwiedzany kurort nadmorski w Wielkiej...
  Czy kanadyjska Wyspa Księcia Edwarda może wzbudzić podziw i zadziwić swym...
  Wielkie Jeziora (ang. Great Lakes) to system pięciu jezior pochodzenia...
  Sierpniowy karnawał w londyńskiej dzielnicy Notting Hill to największy w...
  OK — słowo, które przyjęło się również w języku polskim, narodziło się w...
  Z początkiem lat 50. ubiegłego stulecia w Wielkiej Brytanii narodziło się...
  Blackpool to miasto w Anglii w hrabstwie Lancashire nad Morzem Irlandzkim...
  Floryda to stan w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, w wię...
  Przecinek (ang. comma) jest jednym z najważniejszych elementów...

  Ostatnie komentarze