Kilka słów o przecinku w angielskim

  Przecinek (ang. comma) jest jednym z najważniejszych elementów interpunkcji. Zakres jego użycia w języku polskim i angielskim różni się najbardziej spośród wszystkich znaków przestankowych. Generalnie w angielszczyźnie stosuje się znacznie mniej przecinków, a pauza zrobiona podczas czytania tekstu nie oznacza konieczności wstawienia przecinka.

   Poniżej omawiamy zwięźle najważniejsze różnice.

   
  1. W języku angielskim stosuje się przecinek przed spójnikami współrzędnymi (and, but, so, or, nor, yet) kiedy następuje po nich dłuższe zdanie, zwłaszcza w odmianie amerykańskiej.

  2. W angielskim przecinek stosuje się do oddzielenia okolicznika (zwłaszcza gdy występuje na początku) i innych fraz wprowadzających od reszty zdania, np.:
  At last, they reached the shore.
  After the meeting, we went to the cinema.
  As far as I know, she doesn’t smoke.
   
  1. W języku angielskim używamy przecinków tylko do oddzielenia przymiotników współrzędnych – takich, pomiędzy którymi można wstawić spójnik „i”. Przecinków nie używa się między przymiotnikami różnych kategorii, np.:
  He is a tall, good-looking man. (= He is a tall and good-looking man.)
  It’s a red sports car. (Nie można powiedzieć *It’s a red and sports car.)
   
  1. W amerykańskiej odmianie języka angielskiego używa się w wyliczeniach przecinka także przed spójnikiem and poprzedzającym ostatni element listy:
  John, Peter, Mark, and Adam player bridge all night. (US)
  1. W języku angielskim używa się przecinka tam, gdzie w języku polskim używa się innego znaku:
  2.  
   a)  sygnalizując mowę niezależną, a więc przed zdaniami przytoczonymi w miejscu, gdzie w języku polskim używa się dwukropka:
  Mark said, “Don’t be ridiculous”.
   
         b)  po nagłówkach listów w miejscu, gdzie w języku polskim używa się wykrzyknika:
   
  Dear Kate, – Droga Kasiu!
   
  1. W języku polskim przecinek stosuje się zawsze do oddzielenia zdań podrzędnych od nadrzędnych. W języku angielskim używa się przecinka do oddzielenia imiesłowowych równoważników zdań oraz zdań podrzędnie złożonych okolicznikowych, w których zdanie okolicznikowe jest na początku (If…, When…, In order to…, Because…, Despite…, itp.).
  I ate supper, watching TV.
  If the weather is fine, I’ll go for a walk. ALE: I’ll go for a walk if the weather is fine.
  Because she was suspicious, she refused to attend the meeting.
  ALE: She refused to attend the meeting because she was suspicious.
   
  Nie dotyczy to innych zdań podrzędnych. Nie ma zatem przecinka w angielskich zdaniach dopełnieniowych (spójnik that), podmiotowych (spójniki what i who) oraz przydawkowych (who, which, whose).
   
  He said that he wouldn’t come.
  I don’t know what to do.
  This is my neighbour who I told you about.
   
  Wyjątki:
    a)  stawiamy przecinek przed słowem which w znaczeniu „co”:
  He said it was an accident, which may be true. – Powiedział, że to był wypadek, co może być prawdą.
    b) stawiamy przecinek w tzw. zdaniach przydawkowych nieograniczających, kiedy zdanie składowe ze spójnikiem „który” stanowi informację dodatkową, a jej usuniecie nie wpływa na znaczenie zdania. Porównajcie:
   
  My uncle who lives in Australia is coming to see us.
  (Osoba mówiąca ma kilku wujków, zatem informacja o zamieszkaniu jest konieczna do uściślenia, o którego krewnego chodzi.)
   
  My uncle, who lives in Australia, is coming to see us.
  (Osoba mówiąca ma tylko jednego wujka, zatem informacja o miejscu zamieszkania wujka jest dodatkowa i należy traktować ją jako wtrącenie, które oddzielamy przecinkami.)
   
   
  How to use commas in English writing? (Video)
   

   

   

   

  Dodaj komentarz

  Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu englishblog.pl, przetwarzanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926) jest Nextweb Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Stanów Zjednoczonych 26a, 03-964 Warszawa, posiadająca NIP: 9512259071, REGON 141506115, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000311202, kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN. Dane osobowe Użytkownik podaje dobrowolnie w celu korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu w tym także wysyłania materiałów marketingowych na podany adres e-mail. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji ich działań marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: abi@nextwebmedia.
   

  Najczęściej czytane

  Chipsy ziemniaczane wywodzą się z Nowej Anglii jako odmiana frytek i nie s...
  Czy kanadyjska Wyspa Księcia Edwarda może wzbudzić podziw i zadziwić swym...
  Wielkie Jeziora (ang. Great Lakes) to system pięciu jezior pochodzenia...
  „Brighton to najchętniej odwiedzany kurort nadmorski w Wielkiej...
  Sierpniowy karnawał w londyńskiej dzielnicy Notting Hill to największy w...
  Floryda to stan w południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, w wię...
  Blackpool to miasto w Anglii w hrabstwie Lancashire nad Morzem Irlandzkim...
  Kornwalia (ang. Cornwall) słynie z pięknych nadmorskich krajobrazów i...
  Greenwich to dzielnica Londynu położona w jego południowo-wschodniej częś...
  Kamienne kręgi znajdują się 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie...

  Ostatnie komentarze